WROgroup

mobile:
+48 69 69 69 647

e-mail:
biuro@wrogroup.pl

 

 Dane rejestrowe:
Wrogroup Agnieszka Bernad
ul. Mysłakowicka 15
54-049 Wrocław

NIP: 8961327172
Regon: 021430260

 

---

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych
(zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą, nie budzi wątpliwości, iż numer telefonu jest daną osobową w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy, bowiem dotyczy możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Ponadto wskazać należy, iż na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) ww. dana objęta jest tajemnicą telekomunikacyjną.